Erfaringer fra pilotene

Utviklingen av en merkevarestrategi for Norges nasjonalparker er utradisjonell, kanskje litt "unorsk" og et resultat av klare politiske ønsker. Tydelig koblet sammen med utviklingen av besøksstrategier i alle områder, og med en klar tanke rundt besøksforvaltningen generelt, er dette blitt et av de viktigste verktøyene verneområdeforvaltningen har. Fire nasjonalparker ble valgt som piloter for Norges nasjonalparker; Jotunheimen, Hallingskarvet, Varangerhalvøya og Rondane nasjonalparker.


Høsten 2019 ble det arrangert en avsluttende samling for pilotene og involverte personer fra Miljødirektoratet på Varangerhalvøya. Formålet med samlingen var erfaringsutveksling og bistand til arbeidet med den avsluttende rapporten om pilotarbeidet.

Alle piloter holdt innlegg hvor de presenterte sine viktigste erfaringer fra arbeidet. Vi håper disse presentasjonene og rapporten kan gi nyttig kunnskap for andre verneområder og aktører som skal i gang med implementeringen av merkevaren. God lesning!

Presentasjonen fra Varangerhalvøya

Presentasjonen fra Jotunheimen

Presentasjonen fra Rondane

Presentasjonen fra Hallingskarvet