Nasjonalparkene

Alle Norges nasjonalparker er en del av merkevaren, inkludert de sju på Svalbard.

Nasjonalparkene er flaggskipene i merkevaren, derfor har de også gitt navnet til den: Norges nasjonalparker.

Likevel inneholder merkevaren langt mer enn dem. Alle aktørene er på en eller annen måte knyttet til nasjonalparkene. På den måten blir hele "merkevarefamilien" assosiert med hovedmerket.

Kun forvaltningsmyndigheten (styre, statsforvalter eller kommune) kan benytte områdets logo som avsender på sin informasjon.

Eksempler på produkter som forvaltningsmyndigheten kan utarbeide (listen er ikke uttømmende):

 • veiskilt
 • kartplakat eller hovedplakat for området samt temaplakater for ulike tema relevante for området
 • kartbrosjyre og temabrosjyrer for området
 • utkikkspunkt med tilhørende skilting, dersom besøksstrategi tilsier dette.
 • klær til forvaltere
 • portalskilt
 • natursti
 • informasjon inne i områdene 
 • nettside i merkevarens profil med avsenderlogo øvers
 • andre digitale flater hvor nasjonalparken er avsender (FB, Instagram etc.)
 • infrastruktur, møbler og annet i merkevarens materialer