Flagg/vimpler

Maler for flagg finnes i tre størrelser
Lite: 530×2000 mm
Medium: 800×3000 mm
Stort: 1060×4000 mm

Bruksområde
Utenfor autorisert besøkssenter for å markere ankomst til et besøkssenter, sikre synlighet fra vei og markere tilknytning til merkevaren for øvrig. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å sette inn andre navn eller logoer på flagget/vimpelen enn det som ligger i filen.

På flagg og vimpler for besøkssenter, benyttes landskapskurve i fargekode C=70 M=0 Y=100 K=0 sammen med logo for senteret. NB! Denne fargekoden er tilpasset bruk på flagg/vimpler og skal ikke benyttes på andre produkter. Dette er gjort på grunn av stoffets beskaffenhet, for å sikre en tydeligere grønnfarge. Kun en av de fire landskapskurvene skal benyttes, senteret kan selv velge hvilken. Besøkssentrene anbefales å produsere minimum tre flagg på språkene norsk, engelsk og tysk. I områder med samiske språkbehov, skal dette reflekteres på flagg/vimpler.

Produksjon av flagg/vimpler
Flaggene bestiller dere selv hos valgfri leverandør.

Vi kan blant annet anbefale Expoline, med kontorer i Trondheim, Bergen og Oslo, som kan tilby trykk etter følgende spesifikasjon, for bestillinger i små opplag;

Digitaltrykk på flaggpolyester. PVC-clips per meter slik at flagget henger pent, og ikke blir ødelagt av vind.

Flaggene tilpasses med løpegang til størrelsen på eksisterende stenger (oppgis ved bestilling).

På grunn av stor slitasje på flagg, bør disse skiftes ca 3 ganger årlig. Det anbefales derfor å bestille tre eksemplarer per variant, slik at dere enkelt kan bytte slitte flagg ved behov.