Miniplakat

Miniplakaten skal gi kort informasjon om et avgrenset tema som er relevant der du står. Dette er små plakater med begrenset plass til tekst.

Miniplakaten kan settes opp flere steder og både innenfor og utenfor verneområdet.

Bruksområde:

Miniplakatene er tilpasset stativ for miniplakat, som er mindre og krever mindre fundamentering. Miniplakaten er derfor tilpasset og kunne settes opp inne i verneområder eller et stykke fra etablert infrastruktur ved innfallsport.


Språk:

Miniplakaten skal ha minst to språk, norsk og engelsk. I områder der det er naturlig bør det legges til et tredje språk, f.eks. samisk.


Variasjoner:

Miniplakaten finnes i A4 og en høy A4. Det finnes også i to ulike farger, en med den kjente grønnfargen i toppen og en med en dempet gråfarge som vil passe i enkelte naturtyper.