Foto

Bildene i fotomanéren skal visualisere invitasjonen inn i nasjonalparkene, alle andre verneområder, besøkssentrene og nasjonalparklandsbyene. Fotografi er et av de viktigste virkemidlene for å kommunisere følelser og skape en sterk, gjenkjennbar identitet. Fotomaneren deles inn i tre kategorier: portal, landskap og personlig.

Portal

Bilder som visualiserer portalen og representerer invitasjonen inn i naturen. Bildene viser naturlige portaler som finnes i naturen eller som konstrueres gjennom bildeutsnittet. Portalbildene skal bidra til å gjøre Norges nasjonalparkers visjon om mer besøk tydeligere.

Landskap

Bilder som viser mangfoldet i norsk natur fra kyst til fjell, med mennesker som et viktig element i komposisjonen.

Tilstedeværelsen av mennesker i bildene inviterer til aktivitet og bruk, og tilgjengeliggjør naturen. Bildene skal vise frem den storslåtte naturen i nasjonalparkene, og samtidig føles naturlige og representative for en opplevelse mågruppen selv har tilgang til.

Mennesker i bildet

I bildene skal mennesker alltid være en viktig del av komposisjonen. Enten man er nær på opplevelsen eller på avstand i et landskap. Dette er med på å tilgjengeliggjøre naturen og opplevelsene.

Utsnitt

Bildene skal fungere på flere flater: på nettside, i presentasjoner, på bannere og i trykket materiell. Behovet er størst for stående bilder som skal fungere i brosjyrer, bannere, plakater og responsivt på nett. Ved fotografering av bilder til Norges nasjonalparker er det derfor viktig at det legges opp til mulighet for beskjæring av stående og liggende format innenfor samme bilde.

Personlig

Nære og naturlige bilder som viser naturen fra den besøkendes perspektiv med fokus på opplevelser, aktivitet og samspill mellom mennesker. Dette er bilder som skal gi følelsen av at de besøkende selv kunne ha tatt dem, som viser positive opplevelser, nærhet og spesielle øyeblikk i naturen.

Unaturlige, klisjépregede eller tydelig poserende situasjoner skal unngås. Personene som avbildes trenger ikke nødvendigvis
 å se rett i kamera, men heller uttrykke personlighet på en måte som støtter situasjonen eller historien bildet skal fortelle.

Dybdeskarphet

I Norges nasjonalparkers fotografiske stil definerer vi dybdeskarphet som avstanden mellom det nærmeste og det fjerneste punktet i et motiv som fremstår skarpt. I noen tilfeller er det ønskelig å ha hele motivet skarpt, andre ganger vil man ha skarp forgrunn og uskarp bakgrunn. Med ulik dybdeskarphet kan vi skape dynamikk, invitasjon og nærhet i et bilde og fremheve det som er viktig. De tre bildekategoriene har ulik holdning til dybdeskarphet.

Når man fotograferer personlige bilder vil man gjerne ha en skarp forgrunn og stor dybdeuskarphet. Slik fremhever man motivet og setter detaljene i fokus.

I landskapsbilder skal hele motivet fremstå som relativt skarpt, men med fokus på menneskene som beveger seg i naturen. Her skal helheten fremheves.

Portalbilder fotograferes ofte som sett gjennom menneskers øyne. Her kan vi derfor veksle mellom å sette fokuset på forgrunnen og menneskene eller bakgrunnen og naturen.