Nasjonalparklandsby

En nasjonalparklandsby er en viktig ambassadør for merkevaren Norges nasjonalparker. Nasjonalparklandsbyen tilbyr viktige fasiliteter nær en nasjonalpark, som for eksempel overnatting og bespisning, og er også gjerne et trafikknutepunkt. I tillegg er den ofte et viktig startpunkt og informasjonspunkt for nasjonalparken(e).

Kommer du til en nasjonalparklandsby, så skal du få god informasjon om de omkringliggende verneområdene, men dette er det forvaltningsmyndigheten som står for. Nasjonalparklandsbyen kan informere om det den har å tilby i selve landsbyen.

Nasjonalparklandsbyen kan søke om å sette opp vegskilt som sier at du har kommet til en landsby, den kan sette opp skilt på for eksempel kommunehuset og turistinformasjonens lokaler (men ikke sammen med en ev. kommunelogo, dere bør velge en dersom dere har to statuser), og så er det ikke minst viktig at dere setter opp temaplakater inne i sentrum med de tilbud nasjonalparklandsbyen har. Dette kan være nærturer i området, natur- og kulturstier og ulike aktiviteter som kan tilbys til lokalbefolkning og tilreisende.

Eksempler på produkter nasjonalparklandsbyen kan utarbeide:

  • veiskilt
  • temaplakater med tilbudet fra nasjonalparklandsbyen
  • flagg/banner
  • brosjyrer med innhold landsbyen definerer selv, hva har dere å tilby?
  • roll-ups, enten med verneområdelogo eller med logo for nasjonalparklandsbyen
  • nettside på landsbyens /kommunens egne sider med informasjon om tilbudet som nasjonalparklandsbyen har, enten det er nærturer, aktiviteter e.l.

Besøksstrategiske tiltak:

  • vertskapskurs
  • utvikling ev. nærturstier
  • utvikling av aktiviteter og tilbud i sentrum av landsbyen

Alle nasjonalparklandsbyene er medlemmer av foreningen "Norges nasjonalparkkommuner"

nasjonalparkkommuner.no