Kartbrosjyre

Kartbrosjyren er en informasjonsbrosjyre om nasjonalparken eller verneområdet, naturen og opplevelsene i området. Den skal være en kilde til informasjon og en invitasjon til besøkende. Kartbrosjyren er spesielt brettet, noe som gjør at du kan bla i den som en ryggstiftet brosjyre, samtidig kan du brette den helt ut og få kart over hele nasjonalparken på baksiden.

Malen er oppdelt i to dokumenter; ett for selve brosjyren og det andre for kartet på baksiden. Til høyre ser du hvordan brosjyren skal se ut før trykk for at brettingen skal bli korrekt. Brosjyren brettes en gang på midten og derfor må den ene siden legges opp ned.

En trykksak «snakker» til fingrene – ikke bare til øynene. Produksjonen av alt materiell utføres med krav til høy kvalitet og finish. Det er viktig å tenke på miljøet ved valg av papir; mange papirtyper kan inneholde plastikk. Derfor anbefaler vi å bruke det miljøvennlige papiret MultiOffset i gramvekt 120 g. For å oppnå best mulig resultat skal kartbrosjyren trykkes i offset.

Kartstørrelse: bredde 563 mm x høyde 456 mm. Bruk vektorfil, og hvis ikke 300 PPI (minimum 180 PPI).

Størrelse utbrettet: 700×450 mm
Størrelse brettet: 140×225 mm

Temabrosjyre

Temabrosjyre er en informasjonsbrosjyre om et besøkssenter, et mindre vernet område, en nasjonalparklandsby- eller kommune . Den skal brukes når kartbehovet ikke er like sterkt som hos nasjonalparkene og de større verneområdene (alle nasjonalparkene skal bruke mal for kartbrosjyre). Temabrosjyren skal være en kilde til informasjon og en invitasjon til besøkende.

Malen viser et eksempel på Besøkssenter våtmark, Lista og er oppdelt i to dokumenter, et for selve brosjyren og det andre for kartet på baksiden. Til høyre ser du hvordan brosjyren skal se ut før trykk for at brettingen skal bli korrekt. Brosjyren brettes en gang på midten og derfor må den ene siden legges opp ned.

Kartstørrelse: bredde 425 mm x høyde 457 mm. Bruk vektorfil, og hvis ikke 300 PPI (minimum 180 PPI).

Størrelse utbrettet: 700×450 mm.
Størrelse brettet: 140×225 mm.

Gode eksempler på ferdig materiell

Kartbrosjyre for Jotunheimen nasjonalpark

Jotunheimen nasjonalpark har laget en kartbrosjyre som viser hvordan man tar ut profilen på en god måte.

Last ned PDF av brosjyre

Kartbrosjyre for Hallingskarvet nasjonalpark

Hallingskarvet nasjonalpark har laget en kartbrosjyre som viser hvordan man tar ut profilen på en god måte.

Last ned PDF av brosjyre

Temabrosjyre for moskusstien på Dovrefjell

Her er et godt eksempel på temabrosjyre som informerer om moskusstien på Dovrefjell.

Last ned PDF av brosjyre

Temabrosjyre for Besøkssenter Reisa nasjonalpark

Besøkssenter for Reisa nasjonalpark har laget et godt eksempel på en temabrosjyre.

Last ned PDF av brosjyren

Temabrosjyre for Besøkssenter våtmark, Lista

Besøkssenter våtmark på Lista har laget et godt eksempel på en temabrosjyre om fuglelivet på Lista.

Last ned PDF av brosjyren