Veiledere

Brukerundersøkelser som verktøy for forvaltning av verneområder

Denne veilederen presenterer ulike metoder for brukerundersøkelser og gir en innføring i praktisk gjennomføring av undersøkelsen i felt.

Besøksforvaltning i verneområder

Denne veilederen for skal være et verktøy for å oppnå en god prosess i arbeidet med besøksforvaltning i norske verneområder. Den er først og fremst beregnet på områder med komplekse utfordringer, andre områder kan med fordel benytte veilederen under, for enkel besøksstrategi.

Utvikling av kart

Dette er en veileder for utvikling av kart for merkevaren Norges nasjonalparker. Kart er en viktig del av den nye merkevaren og vil bli brukt aktivt, både for å dekke et informasjonsbehov, men også for å ta besøksstrategiske grep. 

Innfallsporter

Denne veilederen skal være et praktisk hjelpemiddel for forvaltningsmyndigheten for verneområder ved prosjektering av informasjonspunkt, startpunkt eller utkikkspunkt i en innfallsport. 

Opprettelse av verneområder etter naturmangfoldloven

Denne veilederen inneholder en omtale av de ulike verneformene ved områdevern etter naturmangfoldloven kap. V, og saksbehandlingsregler ved opprettelse av verneområder. Veilederen gir også retningslinjer for utforming av verneforskrifter og regulering av ulike brukerinteresser, avgrensning av verneområder og erstatning ved opprettelse av verneområder.