Profilartikler

I produktene som er knyttet til vår merkevare skal vi jobbe for å sikre høy kvalitet, i tillegg til at miljøhensyn ivaretas, i likhet med det etiske knyttet til produksjonen av produktet. 

På www.difi.no/anskaffelser finner du informasjon om hvilke krav som bør stilles til offentlige anskaffelser. Motivasjonen for anskaffelsen er ikke å skaffe det billigste produktet, men å anskaffe noe som signaliserer de verdiene som også ligger til grunn for vår merkevare; kvalitet, bestandighet og unike opplevelser.

Retningslinjer

Dersom dere skal lage produkter for salg knyttet til nasjonalparken eller verneområdet, ønsker vi at dere følger noen retningslinjer for å sørge for at dette blir produkter av høy kvalitet.

  • Lag gjerne produkter knyttet til bruken av området, eller områdets særegenheter.
  • Dersom det finnes lokale fotografer eller kunstnere som lager relevante produkter av høy kvalitet, inngå gjerne et samarbeid med dem.
  • Ikke lag produkter som ikke har en bruksverdi slik som for eksempel drops.
  • Dersom dere skal selge kosedyr eller andre fremstillinger av dyr og arter, skal dette være dyr som hører hjemme i den norske fauna.
  • Bruk naturlig fiber som ull, økologisk bomull, bambus e.l. i klær og andre produkter laget av tekstil, og som innfrir miljøkrav.
  • Benytt en profesjonell designer til å sette opp et forslag i form av en pdf-skisse.

På denne siden finner du noen eksempler og inspirasjon til profilartikler som både har god kvalitet og høy bruksverdi.