Fundamentering

Grunnen du skal montere skiltene ned i, vil bestemme ditt valg av løsning for fundamentering.

Ulike løsninger

Det er ikke viktig at alle velger samme løsning for fundamentering, men det er to viktige elementer som må ivaretas når du velger valg av løsning:

Det må gjøres beregninger på belastning knyttet til sikkerhet.

Det må velges en løsning hvor ingenting eller svært lite av fundamenteringsløsningen som er valgt er synlig over bakkenivå. Det skal fremstå som om skiltene "kommer opp av bakken"