Besøksstrategier finner du nå i designmanualen

Nå finner du eksempler og veiledningsmateriell på besøksstrategier i designmanualen. Eksemplene er både fra nasjonalparker, landskapsvernområder og naturreservater. Vi håper dette vil inspirere og hjelpe dere i å utarbeide din egen besøksstrategi.

Besøksstrategier

Her finner du eksempler på besøksstrategier. For alle områder som har nasjonalpark- eller verneområdestyrer så skal disse ut på høring og inn til endelig godkjenning hos Miljødirektoratet. For øvrige verneområder så skal en besøksstrategi (for et eller flere områder samlet i ett dokument) sendes inn til Miljødirektoratet i forkant av eventuelle informasjonstiltak i området.

Her kan du se eksempler på besøksstrategier