Ny veileder om kart er nå lansert!

Kart er en viktig del av den nye merkevaren Norges nasjonalparker og vil bli brukt både for å dekke et informasjonsbehov, men også for å ta besøksstrategiske grep. Informasjon er et verktøy for å lede folk inn i områder som tåler det, og vekk fra de områdene som ikke tåler det, basert på eksisterende eller ny kunnskap om området.

Det er viktig å lage kart som er enkle å forstå. Samtidig skal kartene under merkevaren ha det samme visuelle uttrykket og være gjenkjennelige
på tvers av plattformer.

Alle har ikke behov for alt som står i denne veilederen. Den skal gi forvaltningsmyndigheten en oversikt over hva en kartutvikling består av og samtidig gi kartografen et verktøy for å bygge opp kartet. Dette er en foreløpig versjon som vil bli oppdatert.

I denne veilederen finner dere en beskrivelse av ansvarsfordelingen mellom kartograf, designer og forvaltningsmyndighet, hva som kjennetegner kartene til de ulike plattformene, tips til oppstart, kartenes formål og målgruppe, hvordan utarbeide kartets innhold og mer tekniske beskrivelser til kartoppbygging, blant annet. 

Av og til er det behov for andre typer kart for å beskrive et konkret tema eller fenomen. Her kan en løsning være et stilisert kart eller en annen illustrasjon. Nå lager vi ulike eksempler både knyttet til utkikkspunktet på Sognefjellet og
Moskusstien på Dovrefjell som dere kan bruke som grunnlag dersom det er behov for noe annet enn et merkevarekart. Det er likevel ikke aktuelt å sette noe annet enn merkevarekartet på hovedplakaten for et område.

Har du spørsmål om kart kan du sende det til merkevare@miljodir.no

Ta kontakt med oss først!

Vi er nå i gang med å ferdigstille både plakater og brosjyrer for de fire pilotene. Samtidig skal det utarbeides veiledere/veiledningsmateriale som vil hjelpe dere i gang med de ulike produktene dere har behov for. Dette gjelder produksjon av plakater og brosjyrer, språk, kart, tekst og foto. Samtidig har vi påpekt behovet for en besøksstrategi i bunnen, og en streng prioritering av hvor mange og i hvilke områder dere bør sette i gang. Dette er viktig for å sikre at vi kan bistå dere, og slik at vi kan holde et tempo hvor vi sikrer høy kvalitet på produktene våre. 

Det er svært viktig at dere tar kontakt med oss før dere begynner, slik at vi ikke kommer for sent inn i prosessen. Husk at alle produkter skal innom oss underveis for en sjekk av at merkevaren er etterlevd.