Webnytt

Svært mye av vår kommunikasjon foregår på nett, og det er også gjerne første ledd i den såkalte kundereisen. Vi skal derfor ta på alvor hvordan vi kommuniserer i de ulike kanalene. 

nasjonalparkstyre.no

Administrativ informasjon og kommunikasjon som ligger på nasjonalparkstyre.no er en informasjonsoppgave, og har én bestemt målgruppe. Alle styrene skal ligge på nasjonalparkstyre.no og det er viktig å sørge for å holde de respektive sidene oppdatert med tanke på befolkningens rett til innsyn. Disse sidene skal ikke rettes mot turister. Vi er i gang med å omarbeidet designet på sidene mer mot merkevaren, sammen med Fylkesmannen i Sogn­ og Fjordane som drifter disse.

Ny og mer funksjonell designmanual

Vi bygger nå om designmanualen, blant annet etter tilbakemeldinger fra dere som brukere. Motivet for ombyggingen er todelt: vi ser behovet for en manual som er mer brukervennlig og lettere å navigere i, både for designere og legfolk og vi har behov for en slags “landingsside” for merkevaren slik at dere slipper å lete overalt for

å finne alt fra veiledere knyttet til dette, gamle nyhetsbrev, gode eksempler etc. Alt dette samles nå på vår side.

VISITNORWAY – der turistene er

Turister og øvrige brukere er en annen målgruppe og må derfor nås via andre kanaler. Per i dag eksisterer det ingen overordnet nettside for merkevaren Norges nasjonalparker og vårt forprosjekt på nett konkluderte med at det

ikke nødvendigvis er veien å gå. Vi synes det er smart å jobbe med å forbedre de stedene hvor folk befinner seg framfor å forsøke å flytte store masser av mennesker over på nye nettsteder. Derfor jobber vi med Visit Norway/ Innovasjon Norge for å se hvordan vi sammen med dem kan gjøre informasjonen som allerede er tilgjengelig om våre områder bedre – mer samordnet og korrekt for Norges nasjonalparker. Vi er enige med Innovasjon Norge om at det er rom for å forbedre, men vi har ikke rukket å prioritere dette arbeidet.

Nettsidedesign under merkevaren

Vi ser at forvaltere, sentre og andre aktører under merkevaren allerede har eller er i gang med å opprette nye egne nettsider. Dette har vi full forståelse for og det er behov der ute som står udekket per i dag. Dette er derfor et tilbud til dere (se beskrivelsen av tilbudet i forrige nyhetsbrev eller i designmanualen). Det er ingen plikt, men en mulighet dersom du uansett ser behov for en nettside hvor du skal henvende deg til målgruppene for merkevaren.

Noen få har startet og vi vil etter hvert nå ha prototyper som viser hvordan sidene kan være. Her ser du et ferskt eksempel på en nettside. Når vi da sier at alle vil ha helhetlig design så betyr det at hver enkelt side vil se ganske lik ut, slik at brukeren skjønner at dette er samme familie, som med alt annet vi gjør for å oppnå samme effekt.

Facebook og andre sosiale medier

Det er også viktig med et enhetlig uttrykk i sosiale medier. Og her er det like viktig å tenke målgrupper; hvem er det som leser dette, og hva vil vi si til dem. Vi skal ikke blande turistinformasjon med administrativ informasjon, og være tro mot denne tenkningen. Her kommer vi tilbake med klarere føringer og tips og råd når vi har fått sett litt mer på hva som eksisterer der ute.