Nye brosjyrer for nasjonalparkene

Vi er i gang med å lage brosjyrer for de fire pilotene Jotunheimen, Hallingskarvet, Rondane og Varangerhalvøya nasjonalparker. Flere områder har også besøksstrategiene klare nå, og kan gå i gang med å lage brosjyrer sammen med Miljødirektoratet.

Brosjyrene vil følge malen som ligger i designmanualen (malen gir ganske spesifikke rammer, men også en viss frihet og fleksibilitet, og i utarbeidelse av brosjyrer til de fire pilotene, skal vi se på mulighetsrommet innenfor malen). Designmanualen gir også råd om språkform, og brosjyrene som kommer nå blir de første brosjyreeksemplene i ny språkprofil. Vi bruker vårt byrå til å bistå oss i testomarbeiding og bildeutvelgelse.

Samtidig som brosjyrene for pilotene utvikles, skal vi også skissere hvordan produksjonen av brosjyrer skal foregå framover.
Når vi har til­ strekkelig med gode eksempler på plass og godt veiledningsmateriale, skal produksjonen etter hvert gjøres ute hos forvaltningsmyndigheten, med minst mulig bistand fra Miljødirektoratet.

Vi legger opp til at arbeidet skal profesjonaliseres for å få et mest mulig enhetlig resultat og av høy kvalitet. Med dette mener vi at forvaltnings­myndighet bidrar med hva som skal inn av informasjon, altså innholdet, med utgangspunkt i besøksstrategiene og annen kunnskap om verneområder.


Brosjyrer for andre merkevareaktører

Det er selvsagt også aktuelt for sentre, andre verneområder og landsbyer å lage brosjyrer. Ettersom det her ikke er like viktig med et stort kart, har vi utarbeidet en egen mal for denne type brosjyrer. I designmanualen heter denne malen temabrosjyre, og er spesielt utarbeidet for Besøkssenter våtmark Lista. Øvre Pasvik har også en y og flott brosjyre. Her vil det etter hvert også utvides med egne maler som kan inkludere egennavnet på senteret (eks: Norsk fjellsenter) eller sameksistens med andre, som galleri, museum eller andre aktører. Temabrosjyrene kan også, i likhet med temaplakatene, lages for et enkelt tema. Her er det laget en variant for Moskusstien på Dovre. Besøkssenter rovdyr kan ikke utgi brosjyrer sammen med de kommersielle parkene de ligger ved siden av.

Logoen vår er beskyttet!

Registreringen av logosymbolet vårt som varemerke spesielt for merkevaren Norges nasjonalparker har nå gått gjennom hos Norsk patentstyre, og symbolet kan kun benyttes av våre aktører. Nå har vi juridisk vern og kan sikre oss mot at useriøse aktører tar den i bruk. I tillegg gir dette beskyttelse mot endringer/justeringer i selve logosymbolet.