Norges nasjonalparker på nett

Vi er i gang med å se på hvordan nasjonalparkene skal fremstå mest mulig ryddig for omgivelsene på nett. Flere av nasjonalparkene har allerede utviklet egne nettsider, mens andre har planer om dette.

Det er viktig å se alle sidene for de ulike nasjonalparkene i sammenheng med hverandre. Vi vurderer også behovet for en overordnet nettside for Norges nasjonalparker, med kart og lenker videre til de enkelte nasjonalparkene sine sider.

Dette vil vi jobbe videre med i 2019. 

Nærmere informasjon kommer!