Skiltmaler for nasjonalparklandsby- og kommune

Nasjonalparkkommunene blir fortløpende inkludert som aktører under merkevaren Norges nasjonalparker når de nå etterhvert oppfyller de nye kriteriene for autorisasjon. Da vil vi også inkludere kommunene mer i denne designmanualen, slik at spesifikke produkter og skiltmaler for dem også vil komme på plass i første del av 2019.