Viktig om vedlikehold av portalskilt

For at portalskiltene i cortenstål skal fremstå slik vi ønsker, er det laget en enkel instruks for vedlikehold. 

Denne instruksen er nylig oppdatert med følgende informasjon: Skiltene bør etter de er produsert stå på lagring utendørs i ca tre måneder før de settes ut i terrenget. Dette for å rense de rustfrie bokstavene mens rusteprosessen pågår.

Les hele veilederen her