Kommersielt merke

Vi oppfordrer til at dere tar i bruk ordningen med de kommersielle merkene. Styrene bestemmer selv hvordan kravene skal utformes, det som ligger i designmanualen er et forslag til hvordan dette kan gjøres, dere bør tilpasse skjemaene til deres eget område. Vi vet at noen få områder mangler logoer, og rydder nå i mappene til styrene, hvor alt ligger klart.

Les mer om kommersielle merker i designmanualen