Pilotprosjektet under merkevaren Norges nasjonalparker er avsluttet

I to dager var deltagere fra de fire pilotene Hallingskarvet, Varangerhalvøya, Jotunheimen og Rondane nasjonalparker samt Miljødirektoratet, samlet i Vadsø. Vi fikk se gode eksempler på implementeringen av merkevaren i Varangerbotn og Komagdalen og pilotprosjektet ble formelt avsluttet.

Prosjektet har gått over flere år og det er lagt ned en betydelig innsats i arbeidet med utviklingen av konseptet rundt besøksstrategier og av design og produkter under merkevaren. Ikke minst er erfaringene med koblingen mellom besøksforvaltning og hvordan det styrer arbeidet med å løfte frem verneområdet konkret i form av både infrastruktur og skilt og plakater en viktig bærebjelke i arbeidet videre.

Prosjektet ble evaluert på samlingen og resultatene vil bli tilgjengelige i et sluttprodukt før neste nasjonalparkkonferanse i mai.

Nå er vi over i en driftsfase, og et stor jobb starter med implementering av merkevaren over hele landet. Merkevaregruppa gir rådgiving og kan kontaktes på merkevare@miljodir.no.

Tusen takk for innsatsen, alle sammen!