Aktivitetshefte

Aktivitetsheftet er en brosjyre som informerer om besøkssenteret og artene/naturen du møter på senteret. Heftet skal inneholde informasjon, fakta og oppgaver for barn, og tilpasses ønsket aldersgruppe. Heftet skal gi kunnskap og legge til rette for kreativ utfoldelse. Det kan fint brukes både før, under og etter et besøk – og i undervisningsøyemed. Det fungerer også som en invitasjon til å avlegge senteret et besøk.

Les mer om heftet her.