Eksempel på utstillingsdesign

Flere av dere har fra tid til annen behov for å lage en utstilling, stor eller liten.

Siden en utstilling først og fremst må forholde seg til omgivelsene og tilgjengelig areal, er det ikke hensiktsmessig å lage faste maler. 

På Lista Fyr og Besøkssenter våtmark Lista har de igangsatt et pilotprosjekt for utstillingsdesign.

Last ned eksemplet fra Lista